IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )

 
Reply to this topicStart new topic
> Смях от северозападнала българия
mg42
коментар Jan 7 2009, 15:56
IP hash: 5dfee7979416e001e95db2a6e59f1250 | Коментар #1


трепач :)
****

Група: Members
Коментари: 3,348
Регистриран: 8-February 08
Град: Burgas
Потребител N: 101ПРЕВОДНО-ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК 1

Публикувано в : Речници,


Най-напреде да ви дупредим, та да не стаат инфекции... Думите не са подредени по азбучен или някакъв друг ред. Резерватът по никакъв начин не подлежи на подреждане и систематизиране. Акцентологията също е пропусната, ударенията са важни за правилното разбиране на съответната дума, но просто помолете някой познат, произлизащ от Резервата, да ви я изговори. Една от особеностите в изговора е наблягането на съгласните звуци. Получава се нещо като падане на камъни, като чупене на клони, като тежки стъпки в стая пълна с хлебарки, като съскане на сто гърмящи змии и ссттигга ттолкуввъ.
пустиняк – първата и най-бързо научавана дума, служи за универсална обида, със силна емоционална натовареност (Пустиняк мръсен. Тоа е голем пустиняк.), в произношението се влага злъч, лют червен пипер и змийска отрова

омраз – също често използвано определение, подобно на пустиняк

поган – по-рядко употребявана обида

плякор – паплач, сган

келеметор – паплач, сган, бедни хора

копилитор – същото като горните две

дзвер – звяр

изклесък – презрително, изтърсак, универсална обида

тава – това

прошляк – нещастник, бедняк

яла – ела, яла сам – ела тук

язе – аз, тизе – ти (Язе, тизе и момчеата с колелеата.)

ластунье – сухи царевични стъбла

лазда – може би, сигурно

оти – защо

онодвам – глагол с общ смисъл, правя

преонодвам – преправям

капъшка – чепка на плод или зеленчук

козъ (овцъ) рапатичава – болна, кашляща коза или овца, обида за жена

еш ги па таа – виж я пък тази

да ти ям (да ти папам) дробеца (сърчицето, бъбречето) – мило, гальовно обръщение към дете

зея, зеиш – викам, викаш, крещя, крещиш (Кво сса раззеяла ма, затвори малко таа уста!)

е пъ къ, ми къ – е пък как, ами как, изразява силна увереност в собствените думи (Е пъ къ да гу не познавам?)

връй майната си гъзина – ругатня

връй путкатарагата на сенкя – ругатня, игра на думи, в един смисъл Отивай под стълбата на сянка.

ти го набия у дробо (у грълото) – ругатня, половото желание е насочено към белия или черния дроб (гърлото) на обекта

ша го мууна като лазарски мореник на сбор – ще го изям с голям апетит

плашипутарник – определение за грозен човек

лайновоз – обидно, за дебел, отпуснат човек

гъзере – само в множествено число, задни части, задник (Ша си разтръкаш гъзерете. – подигравка, субектът се присмива на някой, когото смята за неподвижен и/или мързелив)

да ми едеш (тук следват различни анатомически органи и/или телесни секрети) – ругатня, която се използва обикновено от жени, но няма ограничения, всеки предлага за консумация, каквото има и каквото смята за най-гнусно

или ша влазаш, или ша излазаш – или ще влизаш, или ще излизаш

шти ебъ путката майна – ругатня, неутрално (забележка – навсякъде глаголът еба е с ударение на е)

пелентозавър – несъществуващо митично животно (от Северозападната митология), обида, грозник

еба с уя и помалко бозаа – труднопреводимо по смисъл, субектът е силно възхитен от себе си и държи всички да го забележат, уточнява на какво е способен във вдъхновението си

ша ма фанеш да ма поразведеш – ще ме хванеш (подразбира се за какво или се доуказва с жест), за да ме поразведеш, да ме поразходиш, изразява несъгласие по спорен въпрос, а такъв е всеки един

дии – дии (дее – дее) – изразява учудване, по-скоро приятно, голяма изненада, нещо като еба си майката

очеплезил – използва се предимно в това глаголно време, многозначно, облещил, покатерил, разкривил, напил се (Ква луна са а очеплезила. Каква луна се е облещила. -лирическо отстъпление, възхищение от пълнолунието; Слазай оттама, кво си са очеплезил!, Глей го тоа ка са а очеплезил!)

чеплезя се – лигавя се, държа се неприлично (Недей да ми са чеплезиш, шти откроа един шамар, та шти доде като аризано. Недей да се лигавиш, ще ти ударя един шамар, та ще ти дойде като харизано (без пари).)

неалит – калпав, лош (Могу си неалит бе. Много си лош.)

отвъде, удвъде – оттатък, в другата стая (Язе отвадам удвъде. Аз отивам оттатък.)

сакам – искам (Кво сакаш тизе от мене бе!)

ботур – пън, използва се предимно в преносен смисъл обидно, темерут, дървеняк, ръб, недодялан, груб човек (Кво глеаш като ботур бе!)

кво гледаш кат тава де души пилеата – какво гледаш като това, което души пилетата, т. е. като пор, темерутски

ша й набия пепеяка у гъзерете – непреводима закана, става въпрос за пепеляк, пепел и задни части, закана

пароляк – пари

смрадоляк – смрад, нещо отвратително, обида (Смрадуляк мръсен!)

краконяк – вампир, таласъм, грозна гад, забелязва се, че наставката -як е много производителна в говора на Резервата и придава емоционална натовареност

връй джендема – върви на майната си, джендем – от тур. ад, пъкъл

орандзавел – скапан, състарен, смачкан, съсухрен (Ма мого си орандзавел бе. Много си се скапал.), носи голяма експресивност, предполага се, че може да съществува и глаголът да орандзавея, среща се и орандзавеляк

ще ли ма нещеш, яла ма на – непреводима безсмислица

спрепам се – препъвам се (Кво са спрепаш бе!)

сиреньето, бидоня, телефоня, коньете – за говора на Резервата е характерна палатализацията на „н“

жено мънинка, жено малка – обръщение към всичко живо, включително и към животни, не става дума за жена, може да звучи и гальовно и заплашително, експресивно (Жено мънинка ти! Таа жената мънинка!)

да се съсипя – да се разваля (Млекото саа съсипало.), също и съсипах са, изморих се, провалих се

кеф на буци – възклицание изразяващо голяма радост


--------------------------------------------------------------------------------

изрази, характерни за южната и югозападната част на Резерват СЕВЕРОЗАПАД:

он ин ги е баща – той им е баща

съдията ин ги е виновна – съдията им е виновен

вратаро ин ги е слаб – вратарят им е слаб

ебах, дееба бе дееба – изразява възмущение от нещо неосъществено


--------------------------------------------------------------------------------

кво са затри като манарче у шума – къде се загуби

баче – обръщение, не към по-възрастен, към всеки, може да бъде както с положителна натовареност, така и пренебрежително (Кажи, баче! Кво прайш, баче?)

връти, връти гъзъ дръти – задявка към жена, дрът – стар, в Резервата подвижно ъ се среща във всички думи, съдържащи групите ър, ъл (влък, връба)

дееба джинса ти малки – изразяващо положителна емоция, в смисъл на „ей, какъв хитрец си“, но няма възхищение, този, който го казва, е авторитетът

джинс – род (Джинс мръсен!)

семенцето ти дееба – ругатня

дееба аз твойто татенце – ругатня

ръняв – грозен, експресивно

киък, кияк – смотаняк (Дееба тоя киък!), извън Резервата означава дебелата палка на тъпана

совнах са та са прекинах – паднах та се прибих, совнах има много значения

изпуизпръзулих са – подхлъзнах се

изкурубване – непреводим житейски израз

така шта шибна, че ше каеш „чиче, продавам киселу зейе“ – закачка, закана с комичен характер

удоздоле – отдолу

удозгоре – отгоре

плъове – плъхове, плъа – плъха (Кой удари плъа!)

гръчав – слаб (Жено тизе гръчава! -не става дума за жена)

кво се моташ като глуа кучка из зелен кукурузляк – сравнение, представя максимално образно мотаенето на някой човек, оприличавайки го на женско куче, при това глухо, което се скита в царевицата

набабиникям - насищам се, нахранвам се или се напивам до насита

мал – психическо състояние, здраве (Тоа не е мал! -този човек е душевно болен, не е нормален.), разказва се историята, че докторите изпуснали новороденото дете и казали Ша остане детето, ама нема даа мал!

суросинкява мачка – уникална порода котки, от споменатия вече цвят, вероятното значение на суросинкяв е сиво-син

мачка смръдела, мачък смръдел – миризлива, мръсна котка

пръам – кихам

чмъ, чмиш – спя, спиш

абич – (с ударение на и) обида за некадърен човек, използва се като коментар за футболист, също и абен (Могу си па абен бе!), идва от хабен, изхабен

леко а съ не осереш – казва се вместо „Наздраве!“, когато някой кихне

пегав, пегава – определение за човек с лунички по лицето и/или тялото

И те така те... – израз, който предполага края на разговора, но всъщност има за цел да го поддържа

за кашмер – турцизъм, много зле, многозначно, употребява се и като приятелско възклицание (Абе момче, ти си за кашмер бе! Станал си за кашмер! За пуст кашмер!)

еле го е, е го е – ето го и този, когато най-после някой, очакван за добро или лошо, е дошъл

цинцифуция – обидно, многозначно, за неразбран, префърцунен, претенциозен, отпуснат човек

нема да си фръла и саполя (цифката) на неги (него) – няма да си хвърля и сопола на нея (него), някой е толкова презрян, че не заслужава и тази чест, изразява великото презрение на говорещия

рипа ми гъзъ – не ме интересува, не ми пука

връва с клоняка, връвиш с клоняка – вървя с клоните, смисълът е вървя грубо, не се оглеждам и се блъскам в хора или предмети

връва на главътъ си – същото като горното, има и преносен смисъл, вървя без да се съобразявам (Глей го тоа ка връви на главътъ си!, някой се е напил и/или търси повод да се сбие)

шта удара като цифка у мивка – закана, цифка – сопол

цифуняк – експресивно, сопол

рескам яко – пия много

пукница – пияница (Голема пукница си!)


--------------------------------------------------------------------------------

живота е сурав и курав – северозападна сентенция

пуле, пуленце – малко магаренце

бибе – гъсе, малкото на гъските

дуд – черница; дуда, дуди - плод на черница

наглъфал съм се като бибе с дуди – преял съм

налапал си се с лафове като бибе с цифки – много знаеш

конощип – попово прасе, обидно определение за човек

суек – лалугер, също и обидно определение за човек (Кво надничаш като суек из дупка!), женският суек се нарича безуек

дудуличи – гърми, при буря

уно лааска почна а са саминя, да гу ебъ – то навярно започна да се развиделява

вратница, вратник – врата

ръпаяк, рапаляк – неравен път, с много трапове, такива са почти всички шосета в Резервата, там рядко стъпва политик или държавник, няма кой и за какво да оправя пътищата

мърла, мърлиш – еба, ебеш, по принцип за овци и кози, но се употребява и за хора (Ша та мръла! -закачка към момиче)

гнясам – експресивно, еба


--------------------------------------------------------------------------------

връй пикай, па легай – пожелание вместо „Лека нощ“

еее, мъдестия – подигравателно обръщение

свий тиа откапляци – помести си краката

лефтерен – слаб, паянтов, чуплив

джумоля – мърморя, говоря, пренебрежително (Кво ми джумолиш!)

бливоч – помия, повърня

баберка – недоразвит, малък царевичен плод (Ша го отнеса като свиня - баберка! - лесно, без проблеми)

мамул – царевичен плод (Да ми седнеш на мамуля! -пожелание)

кулен – царевичен плод

абдал – турцизъм, глупак

не ги гледай онаа, онаа е огин – не се сравнявай с нея, тя е много добра, супер е

виеш като глуа кучка на месечина – говориш много

желееее – възклицание подобно на маалиии, изразява силна емоция

дека си се совнал – накъде си тръгнал

да се сбабичасам – да ми се сбръчка кожата след дълго стоене във вода или в банята

тоа го снесе – многозначно, когато някой свърши някаква неприятна работа, когато се измори, или например, когато се напие много и заспи


--------------------------------------------------------------------------------

набия, па разклата – непреводимо възклицание-закана, субектът парадира с мъжествеността си

да си еба майкята – ругатнята спрямо собственото АЗ в Резервата се използва вместо клетва и уверение в собствената честност, може да се чуе следната реплика между подрастващи: -Верно ли бе? А псувни са! (т. е. закълни се!, със същия смисъл се използва и резни са!)

да си еба майкята и мрътвите и гроба и дъскъта – подобна автопсувня, която изразява силна увереност в собствената позиция

Дееба твойта мама късотрупа! – псувня, която обръща внимание на ниския ръст на обекта

дееба твойта мама изчекната в устата плесенясала, у грълото и у черния дроб – подробна псувня

да ти еба гроба откъм кръста – псувня, без коментар

да го тура в тоа полаг, къде та а измътил – псувня

полаг, полог – място, пригодено за мътене на домашните птици, сандъче със слама

дееба гъзеца ти тричав – закана

то даа уй, да му го набиеш, ми то акъл – възмущение от тъпотата на някой, който не схваща


--------------------------------------------------------------------------------

любовта е измислена от комунистите, за да не си плащат за секса – без коментар, среща се в цяла България

тура го на майкя му – не ме интересува, не ми пука

връй пикай, па легай – пожелава се вместо лека нощ

ша ма фанеш за дедовия – покана, може да се преведе и като не можеш да ме уплашиш, и като майната тиТози коментар е бил редактиран от mg42 на Jan 7 2009, 16:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mg42
коментар Jan 7 2009, 15:57
IP hash: 5dfee7979416e001e95db2a6e59f1250 | Коментар #2


трепач :)
****

Група: Members
Коментари: 3,348
Регистриран: 8-February 08
Град: Burgas
Потребител N: 101маалиии – изразяване на възхищение, обикновено когато се случи някой инцидент

клен – определение за непохватен, глупав човек, шматка (Да та ебъ у кленя.)

шъкам – мушкам, еба, употребява се в сексуален контекст (Таа ша ги шъкам!)

отпарай – махай се, изчезвай, марш оттук, прогонване

дръпай – същото като отпарай (Дръпай, докаа мръзнало. – Тръгвай си, докато още има време.), заплашително

рампраш – същото като горните две, дръпай, отпарай

да ти серъ в устата – изразява несъгласие с думите на другия

най обичам леба и да еба – северозападна сентенция, житейска философия, най обичам хляба и сексуалното общуване

шта шибна, та шта прекъсна – ще те ударя, та ще те скъсам, закана

зашлекнах са – задавих се

забакнах са – задавих се

шта шибна (удара), та шта зашлекна (забакна) – ще те ударя, та ще се задавиш, закана

сплесках кофата – отслабнах

скраклюзен – омърлушен, жалък

връъ му гу – паразитно вмятане, в превод да му го завра, не се уточнява на кого, по принцип, на всичко, може да има положителна и отрицателна натовареност в зависимост от случая

да та еба у дреата – да те еба в дрехата, универсална ругатня, може да съдържа както симпатия, така и презрение, приятелско обръщение, смислово непреводимо, използва се също и еби са у дреата

кръшняк – анатомически орган, кръст (Заболе ма кръшняка от работа.)

еба си кефа, я шса насера, мамка му – изразява силно емоционално задоволство, използва се и от подрастващите момичета

осрах са до плешките – обърках нещата

„Майка ми е мъжка“ – надпис до шофьора в северозападен автобус, отговор на всички, които имат да казват нещо за майката на шофьора

стига яде говна – престани да говориш

клефук – голямо изпражнение, използва се като обида (Да та ебъ у клефука.), придава образност и живописност

я шси връа – аз ще си вървя

драмон – едро метално сито за пресяване на фураж, използва се и като обидно определение (Да та ебъ у драмоня.)

глангор – голям, груб човек (Да та ебъ у глангора.)

ламер – груб, непохватен човек

ала – хала, змей (Пиеш като борованска ала.)

клепаре, клаповци – чехли за ходене в черния двор, обикновено в клепаре се превръщат старите обувки

кво мъ дзепаш бе – какво ме гледаш, заплаха, отправена обикновено към непознат или чужденец, звучи предизвикателно и грубо, целта е да бъде прогонен от Резервата или да създаде условия за побой

скучубра – грозна жена

е те тукеенкъна те – ето тук, уточнява максимално мястото

еее, клепарестия – хей, ушатия

обе роби – паразитно пиянско вмятане, част от стиха „О, вий, роби на труда“, обикновено високо прокламирано от говорещия, изразява крайното му презрение към трудещите се

спи градъ и циганете краднат – интепретация на Дебеляновото „Спи градът в безшумните тъми“

жми градо и циганете рупат джанки – подобно на горното

ша еба да – след което може да следва всеки един глагол, ще взема да, модален глагол, (Ша еба а та шибна, та шта подфръла. Ще взема да те ударя, та ще те подхвърля. Ша еба да си ода. Ша еба да си тръгам. Ша еба да го изям. и т. н., използва се също и Оти не еба да... Що не еба да... Що не ебеш да...)

ша еба а са засила, а та бууна, а та прибия – ще взема да се засиля, да те ударя, та да те прибия, ругатня, закана, съчетанието на няколко глагола внася особена динамика и живописност

кой пъ не ебе да... – подобно на горното, изразява намерение за действие, с кой субектът има предвид себе си

бе що ти не еба майкята я на тебе – ругатня, която показва, че на субекта му е омръзнало да говори и прекратява отношенията си с другия

нема да та забава – няма да те забавя, иронично, с противоположното значение, означава, че говорещият няма намерение да изпълнява това, за което е помолен

да пъкна – да се покажа, (Пъкни ма ооу, яла а ти кажа нешту. Покажи се да ти кажа нещо.)

кой кво ми е дал на мене бе – често използван израз, житейска философия, говорещият просто задава риторичен въпрос – на него никой нищо не му е дал, въпреки че му е длъжен по подразбиране, използва се също кво си ми дал ти на мене бе, след което следва скандал

деебъ твойта мама недоправена у сичката пичка деебъ – непреводима ругатня

кутлеварка – метален съд за мляко, вода и т. н.

казма – права лопата (Подай ми казмътъ.)

каластирка – вид мотика

наджак – брадва (Ша та насеча с наджака. -често използвана закана)

манара, манарче – брадва, брадвичка

чако (дако) – нищо, какво от това, няма значение, не ми пука

ебал съм гу – няма значение, не ми пука, какво ме засяга

ич ми не дреме на дедовеца – изобщо не ме интересува, под дедовец субектът има предвид мъжкия си полов орган, който в случая представя като нещо старо и опитно, особено любопитно е използването на съчетанието от подрастващи

дреме ми на сайдера – подобно на горното

фащай шуштака – хващай гората, заминавай

фащай пъкя – хващай пътя, тръгвай си

пръделник – задник (Глей па таа къв пръделник е отпрала.)

дуу жено де – многозначно възклицание, по-полека, не се изсилвай, може да е отправено и към хора и към животни

дуу жената пупава – подобно на горното

надвър – навън

оръпляк – смотан, грозен, сдухан човек

пикоч – урина, пикня, използва се като обида (Да та еба у пикоча.), среща се и в прякори - Пеци Пикоча

сиросинкяво на цепленки – цвят, десен, който се среща само в Резервата

връй заглава – върви на майната си, ругатня

да са съпикясам – да се осъзная, да се въздържа (Ти ша са съпикясаш ли бе, момче!)

да се събедя – да се осъзная (Де събеди са бе! Ти ша са събедиш ли накраа!)

ша та лупна – ще те ударя, най-естествената положителна или отрицателна реакция

да опустее – често използвано проклятие (Да опустее таа маданска вода, че са не сапикясах, та са уригнах. - от село Мадан, монтанско)

да ощурее – същото като горното, използва се и в съчетание с да опалее (Туу, да опалее, да ощурее!)

да опалее – със същия смисъл като горните

палия – нещо проклето (Пуу дееба таа палия, мръсната!)

кукуруз – царевица

какаляшка, какаяшка – кочан от царевичен плод

у дънъка – оттатък

у точка – преди малко

пърлица, пръица – зурла, муцуна на животно, използва се в закани (Шти разцепа (сцепа, разбиъ) пръицата!)

маиняй са – махай се (Аде майняй са!)

отвори а съ издиа – отвори да се изпуши, издими

ебало сиа майкята – положението е зле

еби му дома – многозначно възклицание

да си ебе Франко дома – непреводим израз, може да означава, че положението е зле, но може да има и друг смисъл

да си ебе Франко магарето – подобно на горното, произходът е неизвестен, не е ясно кой е този Франко

боли ма уя – не ме интересува, не ми пука (Боли ма уя за тебе!)

питай си уя – хич да не ти пука, не се притеснявай

шти премъъна откапниците – закана, която предполага счупване на краката или ръцете (или и двете) на субекта, към когото е отправена

шти избия (шти изпопадат) сички зумбали из пърлицата – заплаха

зобам – ям

да са натрепа ка си знам язе – да се нахраня както си знам, тоест хубаво

плюскам – ям

кусам – ям с лъжица

черпиняк – обикновено в израза „като ударен с мокър черпиняк“, парцал

боцуняк – намусен човек, темерут (Кво глеаш кат некой боцуняк.)

турта – обидно определение за дебела жена

перашки – боядисаните великденски яйца

поворка – връзка, наниз, най-често със сушени люти чушки

бел лук – чесън или чеснов лук

да ти работи мъжко магаре на гъзъ – пожелание

клюнор – клюн, човка на птица, но най-често се използва като обида за човек с голям нос (Пепа Клюнора)

громам – вдигам шум, тропам

шта буам кат маче у дирек, та шса осереш – заплаха

обе, чучулятия! – абсолютно непреводимо възклицание, може да се използва във всякакъв случай, може би е гълъбарско по произход (за гълъб с чучул), гълъбарите са отделен подвид в Резервата, както и конярите, и имат голям принос за словното богатство

дигай гълъбете – вдигай гълъбите, също от гълъбарски произход, означава махай се, изчезвай, вдигането на гълъбите е най-приятното занимание за споменатото племе, става със свирене, хвърляне на камъчета и махане на ръце, гълъбите, които предварително са пуснати да излязат на покрива, излитат и с летенето си доставят неизразимо естетическо удоволствие на наблюдаващите; най-разпространената порода гълъби са „диваците“, особено ценни са „килаците“, които, като се издигнат на по-високо, се отпускат в неуправляемо падане, нито едно земно удоволствие не може да се сравни с това, което изпитва гълъбарят, докато гледа премятането, „килането“ във въздуха на птицата; това увлечение свидетелства всъщност за дълбоко лиричната натура на северозападния обитател

повлеч – раздърпан, небрежен, сдухан, смотан човек

ша влезна с касата и три реда тули – закана, заплаха, субектът ще влезе с касата на вратата и три реда тухли покрай нея


--------------------------------------------------------------------------------

порезаница – дебела филия хляб, хлябът в Резервата е на особена почит и се консумира в тази мерна единица, обитателите презират тънките филийки в ресторантите, а с хляб ядат задължително спагетите, макароните и т. н. тестени изделия, това може да се приеме като оразличителна черта, като тест, ако някой яде спагетите с хляб, значи е от Резервата

чрв, чръв – червей (Да та запие чръв дано! -пожелание; Бостан се не сади у понеделник – еде го чръв! - но не може и във вторник - На пущиняк е!)

одиш като кьорав конь из гробища – спъваш се неловко, вървиш неуверено

пееш като магаре у падина (в падина ударението е на и) – пееш гръмогласно и фалшиво

омърлушил си се като ваксинирана кокошка – сравнение

шъпляк, бебек, ломняк – камък

барабиняк, барабинци – мравка, мравки

ендък – дупка

улете като манарче у гнила тиква – влезе лесно, без да среща прегради

ша ти скваса пръдньъта – ще ти подквася пръднята, закана

ша му са скваси пръдньъта – ще му се скваси пръднята, ще му е много трудно, доста ще се измори


--------------------------------------------------------------------------------

ша та ливосам – ще те ударя

ша та бъхта – ще те бия

избуши кочината – излезе с гръм и трясък

кух на градинска лейка – глупав, тъп

прост на кантонерски петел – много прост

шашав по целата глава – невъздържан, избухлив, луд човек

изсъънал си на пъдарска дреа – отслабнал си като пъдарска дреха, много си отслабнал

ръгай, че ма изеде, после ша са целуваме – жената е нетърпелива и бърза, подготовката за любовния акт е излишна

ръгай, Генади, мъжъ ми е в Либия за долари – жената отдавна не е виждала мъж и насърчава любовника си

Жива да не бях, защо му дадох! – възклицание, което показва мнимото съжаление на момичето, всъщност не съжалява, а по-скоро се майтапи, след поредната бурна нощ с някой голям пустиняк

не ти ща парите, остави ги на масата – обръщение на кавалер към дамата или обратното

пълен си с акъл като магаре с пръдни – много си умен, изобретателен

кеф на бучки, зор на каручки – безсмислица

таа е от големата цинцифуция / големото „Добрутро“ – за високомерна, надута и богата жена

ти мене уважаваш ли мъ – последна фаза на пиянството, говорещите обикновено се прегръщат и забравят какво трябва да отговорят


--------------------------------------------------------------------------------

въторе – зърната на гърдите на женско прасе, куче или друго животно, но се използва и за жени, характерна особеност на Резервата е повсеместната антропоморфност - чертите на животните се приписват на хората и обратно

има въторе като джанка афузалия (афъзка) – сравнение за жена, която има сочни и големи зърна на гърдите

стока – общо название на домашните животни (Да дам на стоката. - да дам на животните да ядат); животните са на особена почит в Резервата, те осигуряват относителната независимост на обитателите, затова ги кръщават с човешки имена и когато ги колят, го правят с почитание и благодарност към тях

ква а таа голема глава бе, съсипал си на майкя си убавата пичка (в убавата ударението е на първото а) – закачка към някой с голяма глава, има доста такива типове в Резервата, казва се, че можеш да познаеш, ако някой е от село Борован по голямата му глава, често срещан прякор в Резервата е Главестия

обичаш ли боба, леба и уя – въпросът е отправен към непознато момиче, свалка

Пешо педераса, на уя ми украса, яйца да ми пръжи, уя да ми дръжи – стихче, името се сменя според случая


--------------------------------------------------------------------------------

балтия – малка брадва

зеере – от тур. зехере фураж, зърно

дееба таа крива нива – ругатня, изразяваща недоволство

маани го, тоа са ебе неправилно – използва се за някой, който е неприятен на говорещия, не прави нещата както трябва

изхомен – изпедерастен

ти да не си са изхомил бе, баче – реторичен въпрос

да ми изтропат сандалете – да умра

да пръдна в кофето – да умра

дживгар кюца барабинци на дирек – врабче кълве мравки върху стълб

пръщина, пращина – гроздови джибри

кво висиш като пуяк на пръщина? – към някой, който само стои и гледа, без да помага с нищо

за кво си дошъл – да крепиш на коча мъдете? – иронична забележка, подобно на горното

цекленка – стъклено шише за ракия

ебанье с подфръганье и скубанье под мишниците – вид секс

щавенье – скубане на козина

цело село да сере, не мое ти напълни устата – много говориш

дрът на библия и неколко страници отгоре – много стар, по-стар дори и от библията

на тоа му стръчи некролога от дзаднио джеб – за някои много стар човек

некролог – старец, употребява се и да та еба у некролога

заеби – забрави

умреляк – човек който не е „по живота“ според разбиранията на обитателите в Резервата, употребява се къф е тоа умреляк бе?, със силно презрителен тон

кво са влачиш като свинско чирво? – подкана да се върви по-бързо, с ударение върху и в чирво

оти са шашавиш, па ти ма/бе – защо се правиш на луд, защо се майтапиш, не се прави, че не разбираш

мааакя ма – наистина ли, учудване (Мааакя ма, верно ли бе?)

мааре – същото като горното

кво са лендзиш бе – какво се смееш, хилиш

фани ма за шпеко – покана

така шта изчаластра, та ич да са не видиш, да го еба – заплаха за силен удар по спорещия

мачка да ти сере у устата – обръщение към дете, когато не иска да яде

да го нацУрам на бабА ти у путишлякъ със се валняжу, та дзвезди да й додат със се куру! – псувня от най-живописните

вангалци, вангалки, дронджалци – сплъстени косми по задника със засъхнали остатъци от изпражнения

клес – сперма

по-полека да си не застъпиш мъденцата – иронична забележка към някой, който иска да се бие, но не му стигат силите или е тъпак


--------------------------------------------------------------------------------

тоа е праен с обратната стран на уя – за някой тъп или грозен нещастник

лебеница – диня

варнАх го – изпреварих го

аа са варшкаме – хайде да се надпреварваме

неам кръв у глъвъта – много яко съм се ядосал

глей ка са носи кат чирисло на ветар – гледай ко как гъзарее, тежкари се

конощип – попово прасе

науйник – презерватив

мачняк – сопол изваден от носа и направен на топче

говньо, гобньо – лайнар, обида


--------------------------------------------------------------------------------

пие, та са пръпорица дига – много яко пие

пръпорица – смесено понятие, пепел, сняг

кво си увиснал като на мокрА путка вълната – защо си се оклюмал

лайнорезки – прашки, вид женски „гащи“, противна работа, по-секси от боксерките нема

зейе с кокаяци – зеле с кокали, много вкусна манджа

шта огрее (че те огрее) месечина алалем – ще ядеш бой май

що са ослушваш като прасци га мочат на ламарина – защо се ослушваш като прасета, когато пикаят върху ламарина

шта отнеса като:

ветар - лайнен весник из храсти

волга - мантинела

свиня - блажен весник

прилеп - дуда

чавка - болна медуза

страничен ветар - лада у завой – закани

виден охлюв – известен персонаж

дреме ми на пичката – не ме интересува, използва се обикновено от жени

жежка пичка - на! (показва среден пръст) на чекии ша са надаш – топъл женски полов орган - на! (показване на среден пръст), ще се надяваш на мастурбиране, реплика на момиче към момче, когато се скарат

Go to the top of the page
 
+Quote Post
mg42
коментар Jan 7 2009, 15:58
IP hash: 5dfee7979416e001e95db2a6e59f1250 | Коментар #3


трепач :)
****

Група: Members
Коментари: 3,348
Регистриран: 8-February 08
Град: Burgas
Потребител N: 101останала част:

http://www.severozapad.org/content/category/3/7/31/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Perlata
коментар Jan 7 2009, 16:06
IP hash: b7dff56df67e962da8b4e946bfffea92 | Коментар #4


Ветеран
****

Група: VIP Забавачка
Коментари: 14,352
Регистриран: 12-February 08
Потребител N: 116Знам ги, големи откачалки са се събрали в резервата. (IMG:style_emoticons/default/a050.gif) Малко, но със силен импакт. (IMG:style_emoticons/default/a050.gif) (IMG:style_emoticons/default/a050.gif) (IMG:style_emoticons/default/a050.gif)Цитат(mg42 @ Jan 7 2009, 02:58 PM) *

Go to the top of the page
 
+Quote Post


 RSS Олекотена версия Час: 29th July 2014 - 00:29